עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

שוויון זכויות בעבודה לאנשים עם מוגבלויות

נקודות חשובות שצריך לדעת בנושא של שוויון זכויות בעבודה

שוויון זכויות בעבודה הוא אינטרס כפול או אם לדייק- משולב: של העובד ושל המעביד. בשנים האחרונות נושא המאבק לשוויון זכויות בעבודה אופי מגזרי ומגדרי; נשים אינן חדלות להיאבק על זכויות שהיו אמורות להיות מוקנות להן בדין, אבל ההכרח במאבק על מימושן ומיצוין הוא אחד ממאפייניה של חברה לא שוויוני. מי שזכויותיהם מקופחות הכי הרבה הם אנשים עם מוגבלויות. המאבק על זכויותיהם הוא מאבק מוסרי מאין כמוהו, מאבק על צדק חלוקתי, על הגינות אנושית, על חמלה.

אנשים עם מוגבלויות בעבודה

הדין והחמלה

אסור להתבלבל: . שוויון זכויות בעבודה לא צריך להיות מושג בגלל או הודות לחמלה על אנשים עם מוגבלויות אלא על הזכויות המגיעות להם כעובדים. זכויות העובד באשר הוא אמורות לחול שווה בשווה על כל העובדים. חשוב לציין, כי כחמישית מאוכלוסיית המדינה מוגדרים ( רבים מהם גם מוכרים) כבעלי מוגבלויות- פיזיות או נפשיות, ויש הלוקים בשני סוגי המוגבלויות.

היות שכמחצית מהמוגבלים הם בגיל העבודה, המאבק על שוויון זכויות בעבודה הוא מאבק – קיומי, יומיומי – מתמיד. לא אחת מוגבלים נדרשים לסיוע של עו"ד דיני עבודה לצורך מימוש זכויותיהם. בלעדיו הסיכוי שלהם להשיג זכויות קלוש, כמעט אפסי.

על העובדים המוגבלים, אשר נתונים במערכת של יחס עובד-מעביד, חלים כל חוקי המגן המוכרים במשפט העובד. אם הם  עובדים במסגרת תעסוקה מוגנת הסיכוי שלהם למימוש זכויות גדול יותר; אצל מעסיקים מסוימים, שלא במסגרת זו, הם עשויים לשלם מחיר- כלומר לקבל שכר על פי התפוקה המוגבלת מן הסתם שלהם.

מעוגן בחוק: שוויון זכויות בעבודה לאנשים עם מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מעגן את מחויבותה המוסרית של החברה כלפי החלשים בה לדאוג לזכויותיהם. הרציונל של החוק הוא זכותם של המוגבלים ליהנות משוויון בכל תחום לחיות חיים של כבוד וחירות.

נקודות חשובות בחוק הן: אי אפליה על רקע המוגבלות במידה שהיא אינה מפריעה למילוי המשרה המוצעת, איסור על מעסיק לפטר עובדים אשר בני או בנות זוגם או מי מבני משפחתם לוקים במוגבלות כל שהיא, זכאותם לקבל פיצויי פיטורים כחוק, איסור על פרסום מודעות דרושים המחריגות בעלי לקויות מסוימות, חובת מעסיק המקבל לעבודה בעלי מוגבלויות לבצע התאמות נדרשות (פיזיות, תפעוליות ולוגיסטיות) כדי להנגיש ולזמן להם סביבת עבודה המאפשרת להם לעבוד בנוחות וברווחה מרביות, זכות העובד המוגבל להשתכר באופן יחסי לתפוקתו, כאשר הבסיס לחישוב הוא שכר המינימום במשק, זכות לתבוע את המעביד במקרה של אי מתן זכויות או הפרתן, יחס פוגעני ועוד.

אנשים עם מוגבלות חשים עצמם נחותים ביחס לעובדים אחרים, ובעיקר כלפי המעביד. חולשה מובנית זו הטבועה באישיותם ובאה לידי ביטוי בגישתם הצייתנית והכנועה עלולה להיות בעוכריהם ולהוות פתח לניצולם. לכן חשוב שכל אדם בעל מוגבלות הנכנס לשוק העבודה יתוודע מבעוד מועד לזכויות המוקנות לו על פי חוק.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button