עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך – מסיקה לוטם, עורכת דין מומחית לדיני עבודה ובודקת שכר מוסמכת מטעם משרד העבודה

תפקיד בודק שכר מוסמך נולד עם כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. בודק השכר יהיה מוסמך לתפקידו על פי החוק ומי שקיבל רישיון לעסוק בבדיקת שכר ממשרד העבודה.

מעסיקים עובדים? בוצעה אצלכם ביקורת של משרד העבודה?
קיבלתם התראה מנהלית / קנס ממשרד העבודה?

אל תחשפו את עצמכם לסיכונים מיותרים – צרו בהקדם קשר עם בודקת שכר מוסמכת

את הביקורת הבאה – עוברים בראש שקט!

עם כניסתו לתוקף של חוק הגברת אכיפת דיני העבודה, מספר רב של בעלי עסקים חוו כמוך, ביקורות של משרד העבודה, התראות מנהליות, ובעקבותיהן לא מעט קנסות על אי סדרים בזכויות העובדים. על פי רוב, מדובר בטעויות תמימות, הנובעות מחוסר ידע, שניתן לתקן בקלות!

שימו לב! רק בודקת שכר מוסמכת רשאית לתת אישורים לצורך ביקורות משרד העבודה. וודאו שלצידכם עומדת בודקת שכר מוסמכת עם ההכשרה והאישורים הדרושים.

בודקת שכר מוסמכת, תכין אתכם לביקורת הבאה, תאתר אי סדרים ותלווה אתכם בדרך לתיקון  הליקויים. ניתן אף להפחית קנסות שכבר ניתנו ולהבטיח שנושא זכויות העובדים בעסק שלכם מנוהל על פי חוק ללא פגם ורבב. כך תמנעו מקנסות ותגנו על עצמכם מפני תביעות יקרות ומיותרות.

לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי מבודקת שכר מוסמכת ומנוסה – השאירו פרטים בטופס

לקבלת ייעוץ משפטי

מלא את הפרטים, ואנו נחזור אליך.

 

השירותים הניתנים על ידי:

  • מתן אישורי בודק שכר מוסמך
  • ביצוע בדיקות שכר תקופתיות לקבלנים ולמזמיני שירות
  • ליווי בביקורות משרד העבודה
  • בקשות להפחתת / לביטול עיצום כספי והתראה מנהלית
  • בדיקת תלוי שכר
  • ייעוץ וליווי משפטי בדיני עבודה

 

תפקידו של בודק מוסמך

תפקידו של בודק השכר הוא לבצע בדיקות תקופתיות אצל מעסיקים ומזמיני שירות בתחום האבטחה והשמירה, ניקיון והסעדה – במנגנני העסקה משולשת בהן העובד מועסק אצל קבלן כח אדם / שירותים ועובד בפועל אצל מזמין שירות. בהעסקה משולשת כגון זו  נדרשת מעורבות של בודק שכר אשר תפקידו מחד לוודא כי תנאי העסקת העובד לא יפגעו אך יותר מכך, להגן על המעסיק מחשיפה לתביעות משפטיות ולקנסות מנהלים המוטלים מטעם משרד העבודה (מנהל האכיפה וההסדרה).

בדיקות השכר מומלצות גם לשאת העסקים ביתר התחומים – שכן אכיפת חוקי העבודה מתבצעת על ידי משרד העבודה על כלל המעסיקים באשר הם, ללא הבדל לעניין תחום עיסוקם.

 

להלן דוגמא של עיצומים מנהליים שהוטלו על עסקים על ידי משרד העבודה (צילום מתוך אתר משרד העבודה)

 בודק שכר מוסמך

 

קישורים רלוונטיים:

=== מידע נוסף רלוונטי ===

מהו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה?

מטרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה היא להטיל את האחריות בנוגע לשמירת זכויות עובדים על המעסיק, כשמדובר על עובדי קבלן בענף הניקיון, ההסעדה והשמירה. החוק, למעשה, מגן על שני הצדדים: מחד, הוא מעגן את זכותם של העובדים למיצוי זכויותיהם כמועסקים מבחינת שכר ותנאי ההעסקה – ומנגד הוא מחזק את הרגולציה העצמית ומוסיף אכיפה למערכת הקיימת. בכך מקנה הגנה נגד תביעות כלפי המעסיק, בתנאי שהשתמש בשירותיו של בודק שכר מוסמך לבדיקות תקופתיות של הארגון, כפי שמורה החוק.

אחריות אזרחית על מעסיק

סעיף 27 לחוק להגברת האכיפה קובע: " בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין שירות לפי הוראות סעיף 25, תהא זו הגנה טובה למזמין השירות אם הוכיח כי מתקיים אחד מאלה:

(1)  הפרת החובה תוקנה במלואה מיום היווצרות עילת התובענה;

(2)  מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, לפי הוראות פרק ו', ועם גילוי הפרה של החובה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל הפרת החובה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב;

(3)  מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד הפרת החובה, לפי הוראות פרק ו', ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן.

 

אחריות אזרחית על מעסיק

חזקה היא כי מזמין השירות הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו;

(2)   הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד ביצוע העבודה, לפי הוראות פרק ו', ולפיהן קיים הקבלן את חובתו שבשל הפרתה הואשם בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב);

(3)   מעשה העבירה תוקן במלואו החל מיום העבירה;

(4)   מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, לפי הוראות פרק ו', ועם גילוי הפרה המהווה עבירה כאמור בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף קטן (א) עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל ההפרה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב.

מהם תחומי האחריות של בודק שכר מוסמך?

מי שמעסיק עובדים בתחום הניקיון, ההסעדה והשמירה, חייב להשתמש בשירותיו של בודק שכר מוסמך לצורך:

  • בדיקות שכר תקופתיות – המאפשרות עמידה בתנאי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה וביקורות של משרד העבודה. איתור ליקויי שכר יוודא את קיומן של זכויות העובדים, ביניהן מתן שכר מינימום על פי החוק וכן מיצוי זכויותיהם של עובדים שפרשו, לרבות הענקת פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה שנצברו ותנאי שכר נוספים, אשר במקרים רבים "הולכים לאיבוד" כשמדובר בעובדי קבלן.
  • אישור על תיקון ליקויים – אם נמצאו ליקויים בהתנהלות הארגון כחלק מהביקורת של משרד העבודה, בודק השכר יצביע על הדרכים שבאמצעותן ניתן לתקן אותם ויאשר את התיקון שבוצע, מה שיאפשר את החלת מדיניות האכיפה של משרד העבודה על הארגון.

חשוב לציין כי בודק השכר מפעיל את שיקול דעתו, כאשר הוא עורך את בדיקות השכר התקופתיות. המשמעות היא, שהוא יכול לבחור לבקש מהמעסיק – או מחברת הקבלן אליה משתייך העובד – מסמכים מסוימים בלבד מתוך רשימת המסמכים הנדרשת (ביניהם תלושי שכר, טפסי 102, אישורי הפקדות לקרנות פנסיה ועוד) וכן את גודל היקפו של מדגם העובדים, שתיערך להם בדיקת שכר תקופתית אשר תיחשב כרלוונטית לצורך הביקורת.

מהו הדו"ח שמוציא בודק שכר מוסמך?

הדו"ח שמוציא בודק השכר בסיום הבדיקות שהוא עורך, מאפשר יישום מסקנות הפועלות לטובת הארגון ולמיצוי זכויותיהם של העובדים בו.

מאמרים בנושא
לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button