עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

פיטורים בהריון או עקב הריון - מותר ואסור

מטרת חוק עבודת נשים הוא להגן על זכויות נשים בעבודה אשר לעיתים קרובות מדי נפגעות שוב ושוב ע"י מעסיקים. המחוקק החליט שלא די בחוקי העבודה הסטנדרטיים שנקבעו וצריך לתת מענה לאוכלוסיית הנשים שמופלות לרעה ובמקרה שלהלן - עובדות בהריון שפוטרו בעקבות ההריון.

בחוק הסדר מיוחד בסעיף 9 נקבעו הגבלות של פיטורים בהריון של עובדת ובתנאי שהמעסיק לא קיבל היתר לכך! החוק אומנם מכיר בתפקיד הכפול שאותו אישה ממלאת כעובדת וכאם ונועד כאמור להגם על זכויות נשים בעבודה, אך יחד עם זאת מגן גם על המעסיק בעת הצורך. וזאת נקודה שחשוב לדעת: אם יוכח כי אין קשר בין מהלך ההריון לבין הפיטורים, יכול המעסיק לקבל היתר לפטר עובדת בהריון. אך כמובן שעל המעסיק יהיה להוכיח זאת!

תחקיר: הנשים שמפוטרות בגלל הריון

הגבלת פיטורים - לשון החוק

סעיף 9 א' לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 עניינו הגבלת פיטוריי עובדת בהריון והוא קובע, כדלקמן:

"לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות."

ממשיך החוק ומפרט:

"מעביד לא יפטר עובדת בחופשת לידה, בימי העדרה מעבודה או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו."

פסיקות בנושא פיטורים בהריון

בית הדין הארצי לעבודה ביטא באופן ברור בפסיקות רבות את מהותו של סעיף לענייני הגבלות פיטורי עובדת בהריון. לכן חשוב שהן מעסיקים והן העובדות השכירות יכירו בכך שהחוק אינו מאפשר פיטורים כאשר לא נמצא קשר ישיר בין ההחלטה לקיים הליך פיטורים / פגיעה בתנאי ההעסקה ובין הראיות בשטח. המחוקק לא יאפשר פגיעה של זכויות נשים בעבודה והיה עם התקיימה פגיעה שכזו - המעסיק צפוי לקנס גבוה.

לסיכום

דעי לך שגם אם המעביד אמר לך שהוא בוודאות ישיג היתר לפיטורים שלך מפני שהפיטורים לא קשורים בהריון, זה ממש לא אומר שכך אכן יהיה. כל מקרה נבחן לגופו ע"י משרד התמ"ת. המשרד שומע את בקשת המעביד, ובמקביל שומע גם את אותך. רק לאחר מכן תתקבל ההחלטה. יתרה מכך, גם אם הפיטורים אינם קשורים בהריון, עדיין יש למשרד התמ"ת את שיקול הדעת לגבי הפיטורים. זכויות נשים בעבודה הינו נושא עדין מאוד ועד שלא נבדקים הדברים לעומק, לא מתקבלת החלטה סופית.

פגעו לך בתנאי ההעסקה בעקבות הריון? פוטרת או קיבלת התרעה לפני פיטורין בזמן הריון? במידה ואת חושבת שהטענות של המעסיק אינן מוצדקות, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר ויחד נבדוק את הנושא!

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button