עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

מנוחה שבועית - חוק שעות עבודה ומנוחה

האם מותר למעסיק לחייב עובד לעבוד בזמן המנוחה השבועית? האם המעסיק יכול לפטר עובד בגלל שסירב לעבוד ביום המנוחה השבועי? ומהו משך הזמן המוגדר בחוק כ"מנוחה שבועית"?

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 כל עובד זכאי ליום מנוחה בשבוע.

מה משך המנוחה שבועית?

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, כל עובד זכאי למנוחה שבועית אשר משכה 36 שעות רצופות בכל שבוע.
בימי המנוחה השבועית אסור למעסיק להעסיק את העובד, אלא אם קיבל היתר מיוחד ממשרד הכלכלה (התמ"ת).

מהם ימי המנוחה השבועית המוגדרים בחוק?

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר את ימי המנוחה השבועית ומבחין בין עובד יהודי לעובד שאינו יהודי כיוון שיום המנוחה השבועית צריך להתאים לכל אחד מהמגזרים באוכלוסיה.

בהתאם לכך קובע החוק שיום המנוחה השבועית יהיה:

  • עבור עובד יהודי - יום שבת, כלומר החל מיום שישי למשך 36 שעות לפחות.
  • עבור עובד שאינו יהודי -  יום שישי או שבת או יום ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועי שלו.

האם משך המנוחה השבועית יכול להיות פחות מ – 36 שעות?

התשובה לשאלה זו היא בחיוב. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, שר העבודה רשאי לקבוע במקרים מסוימים (לסוגי עבודה מסויימים) מנוחה שבועית שתהיה פחות מ- 36 שעות אך לא פחות מ – 25 שעות רצופות.

האם מותר למעסיק לחייב עובד לעבוד בזמן המנוחה השבועית?

בהתאם לחוק, העסקת עובד במנוחה השבועית אסורה, אלא אם כן המעסיק קיבל לכך היתר מיוחד לכך.

האם המעסיק יכול שלא לקבל עובד בגלל סירובו לעבוד ביום המנוחה השבועי?

בהתאם לחוק חל איסור על מעסיק לא לקבל עובד לעבודה בשל כך שהעובד הודיע עם קבלתו לעבודה שהוא אינו מוכן לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים. במקרה זה אסור למעסיק לדרוש מהעובד שיתחייב לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה. במקרה זה מאפשר החוק למעסיק לשנות באופן סביר את תנאי עבודתו וסדרי עבודתו של העובד.

למרות זאת, מעסיק יכול לדרוש מהעובד למסור לו תוך 7 ימים תצהיר ובו הפרטים המבססים את סירובו של העובד לעבוד ביום המנוחה השבועית. בתצהיר צריכים להופיע פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו. במקרה ומדובר בעובד יהודי, על העובד להצהיר שהוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ועל כך שאינו נוסע בשבת.

מתי לא יחול על מעסיק האיסור?

  • האיסור החל על מעסיק שלא לקבל עובד שאינו מוכן לעבוד בימי המנוחה השבועית לא יחול במקרים הבאים:
  • כאשר מדובר במקום עבודה שהוא מפעל או מוסד או חלק מהם המופקדים על בטחון הציבור.
  • כאשר מדובר בעבודה הקשורה בבטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
  • בעבודה הקשורה באירוח בבתי מלון.
  • בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו.
  • בעבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיונים ושנקבעה שאי עבודה במנוחה השבועית עלולה למנוע קיום של אותה אספקה או שירותים.

חשוב לדעת! במידה ומעסיק לא קיבל עובד לעבודה בשל סירובו לעבוד ביום המנוחה השבועית, והעובד מעוניין להגיש על כך תביעה לבית הדין לעבודה, זמן התיישנות התביעה הינו 12 חודשים.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button