עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

ימי חופשה או דמי חופשה - מה קובע חוק חופשה שנתית?

אין כמו לצאת לחופש מהעבודה מדי פעם, לנקות את הראש ולהתאוורר. אבל האם אתם יודעים בוודאות מהם הזכויות שלכם בנושא זה? לכמה זמן ניתן אין כמו לצאת לחופש מהעבודה מדי פעם, לנקות את הראש ולהתאוורר. האם אתם יודעים בוודאות מהם הזכויות שלכם בנושא זה? לכמה זמן ניתן לצבור ימי חופשה? האם למעסיק מותר למחוק לכם ימי חופשה? ועד מתי ניתן לתבוע פדיון ימי חופשה לאחר עזיבת מקום העבודה? (כלומר דמי חופשה)

לכל עובד במדינת ישראל מגיעה חופשה שנתית על פי חוק, חופשה זו מוגדרת בחוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951 לצורך מנוחה וצבירת כוחות.

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה (במקרה והמעסיק מתחלף באמצע) הינה כדלקמן:

שנות ותק זכאות על פי החוק (ברוטו) זכאות נטו של עובד שעובד 5 ימים בשבוע זכאות נטו של עובד שעבד 6 ימים בשבוע
4 - 1 14 10 12
5 16 12 14
6 18 14 16
7 21 15 18
8 22 16 19
9 23 17 20
10 24 18 21
11 25 19 22
12 26 20 23
13 27 20 24
14 ואילך 28 20 24

לכמה זמן ניתן לצבור ימי חופשה?

בהתאם לחוק עובד חייב לנצל לפחות 7 ימים בשנה מתוך ימי החופשה הנצברים לזכותו באותה שנה. את צבירת ימי חופשה הנותרים  יכול העבוד להעביר לשנתיים הבאות.

מתי עובד יכול לנצל את ימי החופשה שלו?

בהתאם לחוק, האחריות להוציא עובד לחופשה היא על המעסיק. בנוסף המעסיק מחוייב לדאוג שעובד יצא לשבעה ימי חופשה רצופים לפחות בשנה. במסגרת זו מותר למעסיק להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת במועדים בהם מקום העבודה סגור למשל בשל החגים (חוה"מ סוכות / חוה"מ פסח). במידה והעובד מעוניין לצאת לחופשה, הוא צריך לקבל את אישור המעסיק.

מעקב אחרי ימי החופשה:

כפי שכבר צויין מי שאחראי על החופשות בעבודה הוא המעסיק. כחלק מחובות אלו, על המעסיק לנהל פנקס חופשה. בנוסף, על המעסיק לדאוג כי בתלוש השכר יופיע פירוט של מספר ימי החופשה שצבר העובד באופן כללי, מספר ימי החופשה שניצל באותו חודש אליו מתייחס תלוש השכר וכן מספר ימי החופשה שנותרו לעובד לניצול.

מהו התשלום המגיע לעובד עבור יום חופש? דמי חופשה

עובד היוצא ליום חופש זכאי לקבל דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל. את השכר עבור החופשה צריך העובד לקבל לכל המאוחר ביום בו הוא מקבל את שכרו, כאילו לא יצא לחופשה.

האם מותר למעסיק למחוק לעובד ימי חופשה?

התשובה לשאלה זו היא שלילית. מכיוון שהמעסיק הוא זה שאחראי על החופשות במקום העבודה, הוא אינו ראשי למחוק לעובד שלא ניצל את ימי החופשה מצבירת ימי החופשה שלו.

למרות זאת, במקרה ועובד לא ניצל את ימי החופשה שלו ונצברו לזכותו ימי חופשה רבים, יכול המעסיק להורות לעובד לצאת לאותם ימי חופשה ולתת לעובד מועד שעד אליו חייב העובד לנצל את ימי החופשה. במידה והעובד בוחר שלא לצאת לחופשה בתקופה עליה הודיע לו המעסיק, אז יוכל המעסיק למחוק לעובד את ימי החופשה הצבורים לזכותו ובתנאי שהסיבות בגינן העובד לא ניצל את ימי החופשה אינן קשורות למקום העבודה.

הפסקת לעבוד ולא הספקת לנצל את ימי החופשה?

במקרה זה, חלה על המעסיק החובה לפדות לעובד את ימי החופשה שנצברו לו בסכום השווה ל- דמי החופשה שהיו משולמים לו אילו לא יצא לחופשה.

התיישנות הזכות לתבוע פדיון ימי חופשה לאחר סיום יחסי עובד מעביד:

חשוב לדעת! במידה ועובד סיים לעבוד ולא שולם לו, במסגרת גמר החשבון, פידיון ימי חופשה הוא יוכל לתבוע אותם בבית הדין לעבודה אך רק במשך תקופה שלא עולה על 3 שנים ממועד סיום עבודתו.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button