עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

פוטרת מהעבודה? מגיעה לך הודעה מוקדמת!

כמה זמן מראש יש למסור לעובד הודעה מוקדמת טרם הפיטורים? האם עובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת מהמעסיק שלו זכאי לפיצוי כספי? האם העובד מחוייב להמשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת עד לתאריך סיום העסקתו? שאלות אלה ושאלות נוספות בנושא יקבלו מענה במאמר שלהלן.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, קובע כי מעסיק המבקש לפטר עובד או עובד המבקש להתפטר חייבים לתת הודעה מוקדמת, האחד למשנהו, טרם הפיטורים על מנת לאפשר היערכות לקראת סיום יחסי העבודה בניהם. עפ"י החוק על ההודעה להיות בכתב ובה צריך לציין את מועד הוצאת ההודעה ואת המועד בו יכנסו לתוקף הפיטורים או ההתפטרות.

כמה זמן יש לתת הודעה מוקדמת טרם פיטורים או התפטרות?

חוק הודעה מוקדמת מבדיל בין שני סוגי עובדים:

 1. אם מדובר בעובד שמקבל שכר חודשי, אותו עובד יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטוריו (המצב נכון גם למקרה בו העובד מחליט להתפטר) באופן הבא:
  • במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים - הודעה של יום אחד עבור כל חודש עבודה
  • החל מהחודש ה- 7 ועד לתום השנה הראשונה לעבודה – 6 ימים בתוספת של יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף (מעבר ל-6 חודשים)
  • לאחר שנת עבודה ראשונה – הודעה של חודש ימים
 2. אם מדובר בעובד שמקבל שכר שעתי או יומי, עובד זה יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטוריו (המצב נכון גם למקרה בו העובד מחליט להתפטר) באופן הבא:
  • במהלך שנת עבודתו הראשונה – הודעה של יום אחד עבור כל חודש עבודה
  • במהלך שנת עבודתו השנייה – הודעה של 14 יום, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה
  • במהלך שנת עבודתו השלילית – הודעה של 21 יום, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית
  • במידה והעובד עבד שלוש שנים – הודעה של חודש ימים

לדוגמא: שרה עבדה בחנות בגדים במשך 11 חודשים בשכר חודשי. בעל החנות הודיע לה שהיא מפוטרת. על פי חוק הודעה מוקדמת, שרה זכאית ל- 6 ימי הודעה מוקדמת בתוספת של יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף. כלומר, עבור החודשים ה – 7 עד ה- 11, שרה זכאית לעוד יומים וחצי עבור כל חודש ובסך הכל ל – 2.5 ימים5 X  חודשים שהם 12.5 ימים בתוספת 6 ימים עבור ששת החודשים הראשונים לעבודה ובסך הכל ל – 18.5 ימי הודעה מוקדמת.

במקרה ושרה היא זו שהחליטה לאחר 11 חודשים שהיא רוצה לסיים את עבודתה עליה לתת לבעל החנות הודעה מוקדמת של 18.5 ימים. שכן, חוק הודעה מוקדמת הינו חוק המטיל על הצדדים חובה הדדית.

במידה וברצונך להתפטר והינך חתום על הסכם העסקה אישי המחייב אותך במתן ימי הודעה מוקדמת מעבר לקבוע בחוק – על מנת לדעת מהן זכויותך בנושא זה, קרא עוד במאמר "החלטת להתפטר! אבל מה קורה אם חוייבת בתקופת הודעה מוקדמת ארוכה?"

האם עובד חייב להמשיך לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת?

במהלך ימי ההודעה המוקדמת המעסיק רשאי לבחור בין 2 אפשרויות:

 • לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. בתקופה זו על העובד להתייצב לעבודה ולהמשיך בעבודתו אלא אם המעסיק הודיע לו שהוא אינו מעוניין בכך כפי שיוסבר בהמשך. במידה והעובד לא מתייצב לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא לא יהיה זכאי לתשלום עבור תקופה זו והמעסיק רשאי לקזז לו את השכר שהיה אמור לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת במסגרת התשלומים המגיעים לעובד בגמר החשבון שיערוך לו המעסיק.
 • להודיע לעובד, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה. במקרה זה על המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

חשוב לדעת!  מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, צריך לשלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שהיה על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת.

מתן אישור על תקופת העסקה:

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת, מעסיק שהחליט לפטר עובד, מחוייב לתת לעובד במועד סיום העבודה ולא יאוחר מתוך 14 יום, אישור בכתב ובו הוא מודיע על סיום יחסי העבודה בין הצדדים. במידה והמעסיק לא נתן לעובד מכתב זה, רשאי העובד לדרוש מהמעסיק לקבל לידיו את האישור. האישור צריך לכלול את מועדי תחילת וסיום יחסי העבודה בין הצדדים.

חשיבות האישור:

עובד אשר פוטר מעבודתו ואשר זכאי לקבל דמי אבטלה, לא יוכל לממש את זכאותו ללא האישור מהמעסיק.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button