עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

אחת הסוגיות החשובות והמורכבות בתחום דיני העבודה, מתייחסת לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. במסגרתו, ההפרשות שביצע המעסיק לקרן הפיצויים, יכולות לבוא במקום תשלום הפיצויים והמעסיק יהיה פטור מהשלמת סכומים באופן רטרואקטיבי. מהו למעשה ההסדר של סעיף 14? כיצד יידע העובד האם הסעיף חל עליו? ומה יעלה בגורל כספי הפיצויים במקרה של התפטרות?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- מה זה בעצם?

מאז ומתמיד, חלה על מעסיקים החובה לשלם פיצויי פיטורים במקרה של פיטורין או התפטרות בדין מפוטר. כספי הפיצויים היו משולמים ישירות על ידי המעסיק כאשר סכום הפיצויים חושב על פי הנוסחה הקבועה בחוק, בהתאם לסוג ההעסקה והוותק של העובד. בשנת 2008, הסתבכה מעט סוגיית פיצויי הפיטורים, עת נקבעה למעסיקים חובת הפרשה לקרן פנסיה ופיצויים. מאז, על כל מעסיק להפריש מדי חודש כספים לקרן הפיצויים של העובד, אולם היות ששיעור ההפרשות שנקבע בחוק (6%) הוא נמוך יותר מן השיעור של פיצויי פיטורים מלאים (8.33%) קובע חוק פיצויי פיטורים, בסעיף 14, כי הכספים שבקרן, לא יבואו במקום פיצויי פיטורים מלאים, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או בהסכם עבודה אישי.

חשוב לציין, כי לא ניתן להחיל את ההסדר של סעיף 14 רטרואקטיבית, מעבר לתקופה של 3 חודשים. פירוש הדבר הוא כי כאשר המעסיק החיל את ההסדר שלא מתחילת תקופת העבודה, בעת פיטורים או התפטרות בדין מפוטר, יהיה עליו להשלים לפיצויים מלאים עבור אותה תקופה שבה לא חל ההסדר.

עובד - האם חל עליך סעיף 14?

תחולתו של סעיף 14 על עובד אפשרית בשתי דרכים: באמצעות הסכם קיבוצי או באמצעות הסכם עבודה אישי. במקרה הראשון, על העובד לברר האם חל על מקום עבודתו הסכם קיבוצי המחיל את סעיף 14 על העובדים. במקרה השני, של הסכם עבודה אישי הכולל תחולה של סעיף 14, יהיה לסעיף זה תוקף משפטי רק בהתקיים מספר תנאים:

  1. העובד נתן את הסכמתו להסדר;
  2. המעסיק ויתר מראש על השבת הכספים אליו;
  3. שיעור הפיצויים המופרש על ידי המעסיק הנו לפחות 8.33%.

מהי המשמעות של תחולת סעיף 14 ? המעסיק יהיה פטור מהשלמת סכום פיצויים באופן רטרואקטיבי והוא למעשה מילא את חובתו לעניין פיצויי פיטורים במסגרת ההפרשות לקרן.

משיכת הכספים בעת התפטרות

נקודה חשובה מאוד בהקשרה של סוגיה זו, היא כי הכספים אשר נצברו בקרן הפיצויים במהלך תקופת העבודה שייכים לעובד, בין אם סעיף 14 חל עליו ובין אם לאו. כמו כן, הכספים שייכים לעובד בין אם התפטר ובין אם פוטר  והוא רשאי יהיה למשוך את הכספים בתום יחסי העבודה.  תחולתו של סעיף 14 משנה את התמונה רק לגבי השאלה האם העובד זכאי להשלמה רטרואקטיבית של פיצויי פיטורים כאמור מעלה, או אם לאו.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button