עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

סכסוך עבודה בתחום הבנייה? חובת ועדה פריטטית

סכסוך עבודה בתחום הבנייה? חובת ועדה פריטטית

בענף הבנייה קיים הסכם קיבוצי אשר מסדיר את האופן ליישוב סכסוכי עבודה בין העובדים בענף הבנייה לבין המעסיקים ומחייב את הצדדים לסכסוך לפנות קודם לועדה הפריטטית בטרם פניה לבית הדין לעבודה. בתחומים רבים במשק הישראלי  קיימים הסכמים קיבוציים אשר מסדירים את האופן המומלץ ליישוב סכסוכי עבודה בין גורמים שונים. אחת הדרכים העיקריות ליישוב סכסוכים מסוגים שונים היא כאמור אותה ועדה פריטטית – ועדה אשר מכילה מספר שווה של נציגים של העובדים ושל נציגי ההנהלה (עבור ייצוג מעסיקים שזכאים לייצוג), וסמכויותיה ואופן הרכבתה ופעולתה מפורטים במסגרת אותם הסכמים קיבוציים.

 

סכסוך עבודה

ייצוג מעסיקים - זכות פנייה לוועדה פריטטית כצעד מקדים למשפט

מכיוון שלוועדה פריטטית סמכויות חוקיות אשר מעוגנות בהסכם קיבוצי, חשוב גם עבור מעסיקים להיות מודעים לנושא, להכיר את המושג ולהבין כי במידה ועובדיהם מעוניינים לתבוע אותם עקב סכסוך עבודה, זכותם המלאה (של המעסיקים) לברר את הסוגיה קודם במסגרת ועדה פריטטית, בטרם יועבר שהעניין לבית הדין לענייני עבודה.

קבלנים רבים בתחום הבנייה אינם מודעים לכך, ולכן נגררים לבתי הדין לעבודה בקלות על ידי עובדים המעוניינים לתבוע ולנסות ולקבל כספים ממעסיקיהם. על הקבלנים לדעת ולהכיר כי הם זכאים ל- ייצוג מעסיקים בועדה מקדימה, ושלא כל מקרה חייב להגיע מיד לבית הדין.

מקרה בוחן לביטול תביעה עקב אי מיצוי ההליכים

מבחינתם של מעסיקים וקבלנים בתחום הבנייה, כדאי להבין עד כמה מעוגנת בחוק זכותם ל- ייצוג מעסיקים בוועדה פריטטית בטרם פנייה לבית הדין לעבודה.

בחודש מרץ השנה (2017), קיבל מעסיק מתחום הבנייה כתב תביעה שהגיש אחד מעובדיו. בית הדין לענייני עבודה ביטל את התביעה לחלוטין, בנימוק כי התובע מחויב היה על פי חוק למצות את ההליכים המקדימים, כלומר – לפנות לוועדה הפריטטית לצורך הסדרת הסכסוך בין הצדדים ולנסות למנוע הגעה למשפט.

במידה ואותו מעסיק (או עורך דינו) לא היו מודעים להסכמים הקיבוציים בנושא ולזכותם של מעסיקים אשר נתבעים על ידי עובדיהם למצות הליכים דוגמת ועדה פריטטית בטרם מגיע הסכסוך לבית הדין, יכול היה אותו מעסיק להיגרר למשפט ארוך, יקר ומייגע.

לכן, חשוב למעסיקים באשר הם, ולקבלנים המעסיקים עובדים בתחום הבנייה בפרט, להכיר את המושג "ועדה פריטטית" ואת זכותם לנסות ולפתור סכסוכי עבודה במסגרת זו בטרם הגעה לבית משפט. להלן הבקשה למחיקת התביעה כפי שהוגשה לבית המשפט:

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב                                                             סע"ש <צונזר מטעמי פרטיות>                

התובע:              מ. <צונזר מטעמי פרטיות>

ע"יב"כעו"דע.<צונזר מטעמי פרטיות>

מרח' <צונזר מטעמי פרטיות>

טל: <צונזר מטעמי פרטיות>

-             נ ג ד            -

הנתבע:    <צונזר מטעמי פרטיות>

ע"י ב"כ עו"ד מסיקה לוטם

ת.ד 237 קדימה 60920

טל: 054-9575708,  טלפקס: 09-7730288

בקשה למחיקת התביעה והעברתה לועדה פריטטית 

ובקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה

 • בתאריך 16/3/17 קיבל הנתבע את כתב התביעה בתיק שבכותרת.
 • ראשית, עת עותר התובע בתביעתו לסעדים מכוח ההסכם קיבוצי החל בענף הבנייה וצו הרחבה, היה עליו לפנות תחילה לוועדה פריטטית ולמצות את ההליכים בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי משנת 2015 החל בענף הבנייה.
 • בס"ע <צונזר מטעמי פרטיות> קבע ביה"ד כי כי על הצדדים להסכם הענפי להסדיר מפורשות את המנגנון ליישוב סכסוכים.
 • כפועל יוצא ביום 29/6/2015 נחתם הסכם ענפי חדש בו הוסדר המנגנון ליישוב סכסוכים בענף הבנייה.
 • בסע"ש <צונזר מטעמי פרטיות> קבעה כבוד נשיאת ביה"ד השופטת אורלי סלע מפורשות:

"ההסכם הקיבוצי תוקן בהתאם להנחיות בית הדין הארצי וכעת הוא קובע, באופן ברור וחד משמעי כי, מחד, חלה חובה על הצדדים למצות את ההליך בפני הוועדה הפריטטית בטרם הפנייה לערכאות... אי לכך, בהתאם לפסק דינו של בית הדין הארצי בפרשת גוטליב ושעה שתוקן ההסכם כנדרש, אין מקום לסכל את הוראותיו ושומה על בית הדין לכבדן."

      עוד קובעת כבודה הנשיאה בפס"ד האמור כי :

"המועד הקובע לעניין תחולת סעיפים 76-75 להסכם הקיבוצי הוא מועד פתיחת ההליך, בעניינינו ביום 16/12/2015. כך שאם התובענה הוגשה לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי (29/6/15) קונה הוועדה הפריטטית סמכות לדון בסכסוך (הנובע מן הנושאים המוסדרים בהסכמים הקיבוציים הקודמים להסכם הקיבוצי) גם אם יחסי העבודה ביניהם הסתיימו טרם חתימת ההסכם הקיבוצי."

 • מאחר והתביעה הוגשה לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי הרי שהועדה הפריטטית קנתה סמכות לדון בסכסוך בתיק זה.
 • למעלה מן הצורך יצוין, כי הוראות ההסכם הקיבוצי אינן פוגעות בזכות הגישה לערכאות, ואף לוח הזמנים בהן קצוב ויעיל, לפיכך אין בהליכים אלו כדי לפגוע בזכויות של העובד.
 • יתרה מכך, פנייה לוועדה הפריטטית בהתאם להוראות ההסכם הענפי עשויה לייתר את ההתדיינות בבית הדין הנכבד ולחסוך זמן שיפוטי יקר לצדדים ולבית הדין.
 • מאחר והתובע לא פעל כאמור בסעיף 76 להסכם הקיבוצי, מתבקש בית הדין הנכבד להורות על מחיקת התביעה שבכותרת והעברתה לוועדה הפריטטית לצורך מיצוי הליכים טרם הפנייה לבית הדין הנכבד (לעניין זה ראו, סע"ש <צונזר מטעמי פרטיות> ).
 • בנוסף מבוקש מבית הדין להורות על חיוב התובע בהוצאות הגשת הבקשה לאור העובדה שהיה עליו למצות את ההליכים בהתאם להסכם הענפי בטרם הגשת התביעה.
 • כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את המועד להגשת כתב הגנה בתיק זה כך שיוגש, באם יהיה צורך, בתוך 30 יום ממתן החלטה בבקשה כאמור ו/או בתוך 30 יום ממועד החלטת הועדה הפריטטית באם יהיה בכך צורך.
 • מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

______________

מסיקה לוטם, עו"ד

  ב"כ הנתבע

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button