עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

ימי מחלה - דמי מחלה על פי החוק בישראל

מהו השכר המגיע לך כחוק עבור ימים שבהם היית חולה? האם ניתן לפטר עובד בזמן מחלה? והאם אתם זכאים לדמי מחלה במהלך ימי המנוחה השבועיים והחגים? תשובות לשאלות אלה ולשאלות נוספות יובאו במאמר שלהלן.

עובד אשר חלה ולא יכול להגיע בשל כך לעבודה, זכאי לקבל מהמעסיק דמי מחלה בשווי השכר שהיה מקבל לולא היה נעדר מעבודתו בשל המחלה וזאת כפי שקובע חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

לכמה ימי מחלה זכאי העובד?

עובד זכאי לצבור 1.5 ימי מחלה בחודש ועד מקסימום של 90 ימים. זאת אלא אם בהסכם העבודה סוכם בין העובד למעסיק על מספר גבוה יותר של ימי מחלה, או שבמקום העבודה ישנו הסכם קיבוצי אשר קובע מכסה גדולה יותר של ימי עבודה.

איך משולמים ימי המחלה לעובד ומאיזה שלב?

עובד זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה עבור היום השני והשלישי של תקופת היעדרותו בגובה 50% משכר העבודה הרגיל שלו והחל מהיום הרביעי למחלותו ל- 100% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל לו היה עובד באותם ימים.

מה קורה אם העובד חלה ובזמן מחלתו חלים ימי המנוחה השבועים או החגים?

בעניין זה יש להבחין בין עובד אשר מקבל משכורת חודשית, הכוללת גם את ימי המנוחה השבועית וגם את החגים, ומחלתו נופלת גל על ימים אלו, אשר יהיה זכאי לקבל את השכר החודשי הרגיל שלו. לבין עובד אשר מקבל שכר שעתי/ יומי, אשר אינה כוללת את ימי המנוחה השבועית והחגים, ומחלתו נופלת גם על ימים אלו, אשר לא יהיה זכאי לקבל את השכר עבור ימי המחלה שנפלו על ימים בהם לא היה צריך לעבוד.

לדוגמא: אם עובד, עובד מיום ראשון עד חמישי בלבד ושכרו מחושב בהתאם למספר הימים בהם הוא עובד בפועל (לא מקבל שכר גלובלי). ועובד זה חלה מיום רביעי עד יום ראשון (כולל). בהתאם לחוק, העובד יהיה זכאי לתשלום של 50% משכרו עבור יום חמישי ולתשלום של 100% משכרו עבור יום ראשון, אך לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת). למרות שהעובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימים אלה, המעסיק יכול לקזז ממכסת ימי המחלה הצבורים לעובד, 5 ימים, למרות ששילם לעובד רק עבור יום וחצי.

חובת הופעת מספר ימי המחלה הצבורים בתלוש השכר:

כמו במקרה של חופשה ורכיבי שכר נוספים, גם רישום מספר ימי המחלה הצבורים צריך להופיע בתלוש השכר. במסגרת רישום זה על המעסיק חלה החובה לכלול בתלוש, את מספר ימי המחלה שנצברו לעובד באותו חודש אליו מתייחס התלוש, מספר הימים שנוצלו (ככל שנוצלו) ויתרת ימי המחלה הצבורה לזכות העובד.

ימי מחלה לא ניתנים לפידיון לאחר סיום יחסי העבודה:

בניגוד למצב הקיים במקרה של צבירת ימי חופשה, אותם ניתן לפדות בכסף לאחר סיום יחסי העבודה, ימי המחלה לא ניתנים לצבירה ובמצב בו הסתיימו יחסי העבודה בין העובד למעסיק ולעובד נשארו ימי מחלה צבורים, הוא לא יוכל לפדות אותם בכסף.

האם המעסיק רשאי לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

התשובה לשאלה זו היא שלילית. בזמן ימי המחלה, מעסיק אינו יכול לפטר עובד. מעסיק המעוניין לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה צריך להמתין עד שהעובד יחלים ויחזור לעובדה ורק אז יכול המעסיק להתחיל בהליך הפיטורים. כלל זה נכון למעט בשני מקרים: המעסיק כבר נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים או במקרה בו מקום העבודה פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.

מה צריך לעשות עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה על מנת לקבל על כך שכר?

בהתאם לחוק ולתקנות, על העובד למסור למעסיק, בתוך 7 ימים טרם מועד תשלום השכר את אישור המחלה עבור הימים בהם נעדר מעבודו בשל המחלה. במידה והעובד לא הספיק להגיש את אישור המחלה 7 ימים לפני תשלום השכר, ישולמו ימי המחלה במועד התשלום עבור החודש העוקב.

מה צריך לכלול אישור המחלה?

בהתאם לתקנות דמי מחלה, על האישור לכלול את הפרטים הבאים: שם העובד ומספר ת.ז., התקופה שבה העובד לא היה מסוגל לעבוד בשל מחלתו, שם הרופא ומענו, תאריך הוצאת אישור המחלה.

עד לעת האחרונה היתה דרישה כי באישור המחלה תפורט סיבת היעדרות העובד. אך לאחרונה שונתה חובה זו וכיום קיימת התחשבות בפרטיות העובד ובהתאם באישור המחלה לא צריכה להיות מפורטת האבחנה של המחלה בשלה נעדר העובד מעבודתו.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button