עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

חתמתי על כתב ויתור – האם אני יכול לתבוע זכויות שלא שולמו לי?

בסע"ש  54900-02-15 רוני רוביו נ' עכו ביץ' בע"מ עלתה סוגית תוקפו המשפטי של כתב ויתור עליו חותם העובד בסיום עבודתו.

במקרה האמור העובד פוטר מעבודתו והוחתם על ידי המעסיק על מסמך "פיצויים וגמר התחשבנות" בנוסחו כדלקמן:

אני הח"מ ------ ת"ז ------- מאשר שקיבלתי צ'יק ע"ס ----₪ מס' ---- כסילוק סופי מוחלט לכל תביעותיי / דרישותיי מהמעסיק על כל תקופת עבודתי. 
כמו כן, אני מאשר שקיבלתי את כל המגיע לי כחוק, אין לי תביעות ולא תהיינה לי כל תביעות למעסיק בעתיד, בכל הקשור ליחסי עובד / מעביד בלבד.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה וקבע כי לא ניתן לתת תוקף משפטי מחייב ל- כתב ויתור עליו חתם העובד וזאת משום שלא פורטו בו האופן בו נערך גמר החשבון וממה מורכב סכום 'הסילוק' ומשום שהעובד ידע על זכויותיו הקוגנטיות בטרם חתם על כתב הוויתור.

בית הדין האזורי ציין את פסיקת בית הדין הארצי בעניין לפיה המדיניות הכללית של בית הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של תוקפם.

בית הדין הארצי אף מנה את המקרים בהם לא יינתן תוקף ל- כתב ויתור כדלקמן:

א.כתב ויתור אינו ברור וחד-משמעי;

ב. כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו (ר' דב"ע נז/3-229; דבע נז/3-247 חמת ארמטורות ויציקות בע"מ – ישראל נעים ואח' (טרם פורסם), והאסמכתאות שם);

ג. העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב ויתור (ר' דב"ע מז/3-140 כיתן בע"מ – סיימי חיות, פד"ע יט,489, 492; דב"ע נז/3-55 יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם);

ד. יש פגם במסמך הוויתור (ר' דב"ע נז/3-53 לואיזה חדד ואח' – חירות בע"מ ואח' (לא פורסם) דב"ע נה/3-164 אלקטרה תעשיות (1970) בע"מ –משה גורין, פד"ע כט 385, 389);

ה. לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך. (ר' דב"ע נו/3-29 תנובה בע"מ – אסתר לוסקי (לא פורסם); דב"ע נו/3-55 יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם); דב"ע לא/3-12 צ'יבוטורו – אטלקה, פד"ע ד 173,177; דב"ע לא/3-22 ציק ליפוט – חיים קסטנר, פד"ע ג 215, 218)."

(דב"ע (ארצי) 2-10/98 אלדד קנטי נ' דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ, ניתן ביום (1.6.1999).


לא בטוחים מהן הזכויות ומהן החובות שלכם כשכירים? זקוקים לייצוג משפטי? – צרו איתנו קשר בתחום זכויות עובדים ואנו נשמור על זכויותכם!

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button