עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

הודעה על תנאי העסקה

האם אתם בטוחים שאתם יודעים מהם תנאי העסקה שלכם? אחד הדברים הבסיסים ביותר במשפט העבודה הינו מתן הודעה לעובד על תנאי העסקתו, על מנת שכל תנאי העסקה של העובד יהיו ברורים, זאת על מנת לייתר אי הבנות בקשר לתנאי ההעסקה בהמשך. על כן בשנת 2002 חוקק חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב- 2002 אשר קובע כי על מעסיק למסור לעובד, תוך 30 יום מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב בה מפורטים תנאי העבודה של העובד. (כאשר מדובר בעובד שהינו נער, על המעסיק למסור לעובד את ההודעה תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתו. העסקת עובדים מתחת לגיל 18 מותרת בהתאם לחוק על העסקת בני נוער).

הסבר על "טופס הודעה לעובד"

אילו פרטים חייבים להיכלל בהודעה לעובד?

 • פרטי המעסיק
 • תאריך תחילת העבודה
 • תקופת העבודה במידה ומדובר בעבודה לתקופה קצובה או בעבודה שאינה מוגבלת בזמן
 • תיאור של עיקרי התפקיד של העובד בארגון
 • ציון שם הממונה הישיר על העובד
 • פירוט התשלומים אשר ישולמו לעובד ומועד תשלומם - בעניין זה יש הפרדה בין תשלום השכר הקבוע לבין תשלומים משתנים (כגון: בונוסים, פרמיות וכו')
 • ציון מספר שעות העבודה של העובד ביום או בשבוע העבודה
 • ציון יום המנוחה השבועי של העובד (בעניין זה ראה מאמר - "יום המנוחה של העובד")
 • פירוט התנאים הסוציאליים שהמעסיק משלם לעובד ושמות הגופים אליהם מועברים התשלומים. הכוונה היא לזכויות פנסיוניות (כגון: ביטוחים, פנסיה, קרן השתלמות ועוד)
 • פירוט שם ארגון עובדים ומענו, במידה ומדובר במעסיק החבר בארגון מעסיקים או שהוא צד להסכם קיבוצי החל על ענף מסויים (כגון: ענף השמירה והניקיון, החקלאות, הברזל, החשמל ועוד)
 • אם המעסיק הינו חברת כוח אדם, או נותן שירותים המעסיק את עובדיו אצל גורם שלישי, על המעסיק לפרט זאת בטופס

ניתן להוריד את טופס ההודעה לעובד, כפי שפורסם בתקנות: "הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה"

יש לציין כי במידה ובין העובד למעסיק נחתם חוזה העסקה הכולל את הרכיבים אשר חייבים להופיע בטופס ההודעה לעובד, כמפורט לעיל, אין צורך במתן הודעה נפרדת לעובד.

בנוסף, חשוב לציין כי במידה והעובד החל לעבוד אצל המעסיק לפני חקיקת החוק, תחול החובה על המעסיק למסור לעובד את ההודעה על תנאי העסקתו רק במקרה בו העובד דורש בכתב לקבל את הודעה.

מה קורה במידה ותנאי העסקה משתנים במהלך תקופת העבודה?

במידה ובמהלך תקופת העסקה חל שינוי כלשהו בתנאי העבודה, מחוייב המעסיק למסור לעובד הודעה על שינוי תנאי העסקה בתוך 30 יום (כאשר מדובר בעובד שהינו נער, על ההודעה להימסר בתוך 7 ימים).

ניתן להוריד טופס הודעה לעובד על שינוי בתנאי העסקתו, כפי שפורסם בתקנות: "הודעה על שינוי בתנאי עבודה"

מהן הסנקציות על מעסיק שלא מסר טופס הודעה לעובד?

הסנקציה הראשונה היא פיצוי כספי – במידה והמעסיק לא עומד בחובותיו, יוכל העובד לתבוע מהמעסיק פיצויי כספי של עד 15,000 ₪ ללא הוכחת נזק. במרבית המקרים בתי הדין יתייחסו בחומרה לאי מסירת הודעה לעובד והפיצויי המקובל שנפסק כיום בבתי הדין עומד על סך של כ-5,000 ש"ח. יצוין כי לאחרונה נפסק על ידי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (תיק ס"ע 9161-04-12), במקרה בו עובדת לא קיבלה טופס ובו פרטי העסקתה כקבוע בחוק, פיצוי בסך 25,000 ש"ח, אך מדובר במקרה חריג.

הסנקציה השניה היא היפוך נטל הראיה – במידה ומתגלע סכסוך בין העובד למעסיק, והעובד פונה לבית הדין לעבודה באחד מהנושאים שאמורים להופיע בהודעה, יטיל בית הדין לעבודה את החובה על המעסיק להוכיח כי עמד בחובותיו בעניין זה.

הסנקציה השלישית היא קנסות – מעסיק שאינו מוסר לעובדיו הודעה על תנאי העסקה חושף עצמו לקנסות מנהלים ממשרד הכלכלה ובמקרים חמורים גם להרשעה בפלילים.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button