עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

זכויות עובדות בהיריון

דיני העבודה, בעיקר במסגרת חוק עבודת נשים, מקנה ל- עובדת בהיריון זכויות שונות, על מנת להגן על מעמדן ולמנוע אפליה. במאמר זה נסקור את הזכויות המרכזיות שבהן: הגנה מפני פיטורים, איסור על העסקה בשעות נוספות ועבודת לילה, היעדרות מעבודה וגמלת שמירת היריון.

הגנה מפני פיטורים
הזכות החשובה ביותר לה זכאית עובדת בהיריון היא ההגנה מפני פיטורים. בישראל, חל איסור על פיטורי אישה בהיריון, אלא באישור משרד הכלכלה, כאשר ישנה הבחנה בין עובדת בעלת וותק של פחות מ6 חודשים ומעל 6 חודשים במקום העבודה. במקרה הראשון, חל איסור על פיטורים בשל ההיריון, אך ניתן לפטר את העובדת מסיבות אחרות כגון אי התאמה לתפקיד. במקרה השני, חל איסור גורף על פיטורים, מכל סיבה שהיא, ללא היתר. חשוב לציין כי ההגנה מפני פיטורים, תקפה גם לחופשת הלידה ועד ל60 יום לאחריה.

מה בדבר זכויותיה של עובדת העוברת טיפולי פוריות? חוק עבודת נשים מגן גם עליה וקובע איסור על פיטורים בעת טיפולי פוריות או הפרייה חוץ גופית, לקראת לידה ראשונה או שנייה אצל אותו מעסיק. ההגנה חלה בימי ההיעדרות מן העבודה לצורך הטיפולים ועד כ150 יום מיום ההיעדרות.

איסור על העסקה בשעות נוספות
מהרגע בו הודיעה העובדת למעסיק על הריונה (היא מחויבת לעשות כן החל מהחודש החמישי להיריון בלבד) על המעסיק חל איסור להעסיקה בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה (משמרת אשר שעתיים ממנה לפחות הן בין 22 בלילה ל6 בבוקר) העסקה בשעות נוספות תתאפשר רק בהסכמת העובדת ובהצגת אישור רפואי מתאים ובאשר לעבודת לילה, האיסור על ההעסקה במסגרת זו, חל כאשר עובדת בהריון הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.

היעדרות מהעבודה לצורך בדיקות
מטבע הדברים, אישה בהיריון צריכה להיות בפיקוח רפואי ולבצע בדיקות שונות במהלך הריונה. על כן, החוק מאפשר לעובדת בהיריון להיעדר מעבודתה מבלי שהדבר יפגע בשכרה ובוותק שלה לעניין הזכויות הסוציאליות. להלן ההיעדרות המותרת בחוק: עובדת בהריון אשר עובדת מעל 4 שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום העבודה, זכאית להיעדר עד 40 שעות במהלך תקופת ההיריון, ללא פגיעה בשכרה. כאשר מסגרת ההעסקה קטנה יותר מ4 שעות ביום, זכאית העובדת להיעדר עד 20 שעות במהלך ההיריון, ללא פגיעה בשכרה.

גמלת שמירת היריון
בשונה מכל הזכויות שצוינו לעיל, זכות זו איננה משולמת על ידי המעסיק, אלא על ידי המוסד לביטוח לאומי אך חשוב להכירה. עובדת בהיריון אשר נאלצה להעדר מעבודתה בשל שמירת היריון, לתקופה של 30 יום ומעלה, זכאית לתשלום גמלת שמירת היריון. במקרה שבו ההיעדרות הייתה לפרק זמן קצר יותר, תהיה העובדת זכאית לדמי מחלה, בכפוף לזכאותה כחוק. חשוב לציין כי בתקופה של שמירת היריון הוותק של העובדת נצבר לצורך חישוב פיצויי פיטורים ודמי הבראה.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button