עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

החלטת להתפטר! אבל מה קורה אם חוייבת בתקופת הודעה מוקדמת ארוכה?

מעוניינים להתפטר, אך חוזה ההעסקה עליו חתמתם מחייב אתכם בתקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבוע בחוק? יש פתרון!

עפ"י הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת") על עובד המתפטר מעבודתו, לתת למעסיק הודעה מוקדמת בכתב אשר תציין את יום מתן ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

סעיף 12 לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד לא יכול לוותר על זכות קוגנטית המוקנית לו מכוח החוק. כלומר, ניתן לקבוע בחוזה עבודה אישי תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק לפיטורים בתנאי  שמדובר בהוראה שתיטיב עם העובד – אולם, לא ניתן לחייב את העובד לתת תקופת הודעה ארוכה יותר מהקבוע בחוק הודעה מוקדמת.

במאמרו של מ' גולדברג, "הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות", הפרקליט מו (תשס"ב) 218, בעמ' 223) נכתב: "כאן המקום לציין שהחוק כיתר חוקי העבודה קובע הוראות מינימום לגבי העובד. ואינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה (ס' 12 לחוק). במילים אחרות מקום בו בהסכם קיבוצי-מפעלי או בחוזה אישי נקבעה תקופת הודעה מוקדמת העולה על זו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעביד, בעוד העובד יצא ידי חובתו, חרף האמור בהסכם הקיבוצי החל עליו או בחוזה העבודה האישי שנעשה איתו, במתן הודעה מוקדמת בפרק הזמן (הקצר יותר) הנקוב בחוק" (ראו שם בעמ' 222) (ההדגשה אינה במקור).

בפסק דין ד"מ (ירושלים) 5624/04 טל נועם נ' אברהם מרדכי נקבע: "בשים לב לכל האמור אנו קובעים כי אין המעביד רשאי לנכות משכרו של התובע בנסיבות שבפנינו שכר בגין מלוא תקופת ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בהסכם העבודה. המעביד רשאי לנכות שכר של שני ימי עבודה בלבד וזאת לפי הקבוע בחוק הודעה מוקדמת בעניין משך ההודעה המוקדמת בה מחויב העובד שעבד תקופת זמן כה קצרה. "

בפסק דין ד"מ (י-ם) 6700/04 לוי יניב ומזור רואי נ' כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ נקבע: "שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעביד רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת בגין תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק."

בפסק דין תע"א 8079-07 כהנא עשהאל נ' קורט תקשורת בע"מ נקבע: " אלא שלא ניתן היה לחייב את התובע ליתן הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א – 2011. תקופת ההודעה המוקדמת הנקובה בחוק הינה מירבית, ככל שמדובר בחובת העובד, ולא ניתן לחייבו ליתן הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בסעיפים 3 ו-4 לחוק."

על כן כעולה מן האמור עובד מחוייב רק בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, גם אם בהסכם ההעסקה שלו נרשמה תקופה ארוכה יותר.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button