עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

האם חובה להחתים עובד על דו"ח נוכחות - מה אומר החוק?

האם מעסיק מחוייב להחתים עובד על דוח נוכחות?

בס"ע 42535-08-14 חסן חסן נ' אוסאמה ראשד דן בית הדין האזורי לעבודה במקרה בו רישומי הנוכחות של העובדים נעשו באופן ידני על גבי קובץ אקסל במחשבים של המעסיק, כאשר העובדים רושמים את שעות עבודתם בקובץ האקסל והמעסיק והעובד יכולים בקלות לערוך שינויים בקובץ. עשרות מקרים של ייצוג מעסיקים אשר עובדיהם תבעו אותם (את המעסיקים) מגיעים מידי יום לבתי הדין לעבודה.

ייצוג מעסיקים - דוח נוכחות

בדיוק למצב זה נועדה הוראת סעיף 25(א1)(2) אשר נועדה לחזק את מהימנות רישומי הנוכחות כאשר הם נעשים באופן ידני, להבדיל מרישומי נוכחות אשר נעשים באמצעות הדפסת כרטיס או טביעת אצבע.

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע את החובה של מעסיק לנהל רישומי נוכחות, ואת האופן שיש לבצע את רישום השעות, כדלקמן:

"(א) מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

(א1) (1) לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;

(2) לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך ...."

מעסיקים שלא רוצים להיקלע למצב לא נעים שבו העובד תובע אותם ויזדקקו לעזרה בדבר ייצוג מעסיקים - חשוב שיבינו היטב את הסעיפים בחוק וכיצד עליהם לפעול.

סעיף 26ב לחוק הגנת השכר, תשי"ח-19548, עוסק בשאלת נטל ההוכחה וקובע כדלקמן:

(א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; בסעיף זה – "גמול שעות נוספות", "גמול עבודה במנוחה שבועית" – כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

"פנקס שעות עבודה" – פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, או פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

על כן, בהתאם לקביעת בית הדין בפסק הדין מוצע למעסיקים להחתים את העובדים על רישומי הנוכחות מידי חודש, על מנת למנוע מחלוקות בדבר האותנטיות של הדו"חות ובדבר שעות העבודה והמנוחה. עשו זאת ולא תצטרכו להגיע למצב שבו אתם נזקקים ל- ייצוג מעסיקים.

העובד הגיש נגדכם תביעה? לא הייתם זהירים מספיק ואין לכם חתימות העובד על רישומי הנוכחות של העבוד? זה לא סוף העולם, בבדיקה מעמיקה ניתן לבדוק אילו הוכחות כן ניתן להשיג בשביל להתגבר על הבעיה ולצאת זכאי במשפט. ייצוג מעסיקים זה חלק איטגרלי מהעבודה שלי ואשמח לסייע לכם במידה ואתם צריכים עזרה בנושא. צרו איתי קשר ונעשה שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות!

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button