עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

אשרות והיתרי עבודה לפלסטינים – איך זה עובד?

אשרות והיתרי עבודה

לפי אתר ׳קו לעובד׳, כ-70 אלף עובדים פלסטינים מועסקים בישראל, רובם בתחום הבנייה וחלקם בעבודות חקלאות, בתעשייה, בשירותים ובמלונאות. העסקתם בישראל של עובדים פלסטינים המתגוררים בשטחים, נקבעה בסעיף 1יג׳ לחוק עובדים זרים, תשנ״א-1991 ונדרשים אשרות והיתרי עבודה לכך. על פי סעיף זה, ההעסקה מתבצעת לפי משפט העבודה שחל במדינה, כולל הוראות הדין, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים.

לשכות שירות למעסיקים הן הגוף אשר רשאי להעניק היתרי העסקה למעסיקים שרוצים להעסיק עובדים פלסטינים, וכן הוא הגוף המקבל מהמעסיקים את דוחות השכר החודשיים עבור העובדים הפלסטינים וגם גובה מהמעסיק את ׳תשלומי המעסיקים׳, ומעבירם לייעדם, כולל ניכויי השכר הנדרשים עבור עובדים אלה. כניסת העובדים הפלסטינים לישראל מוסדרת באמצעות היתרי עבודה מיוחדים שמנפיק קצין צוות התעסוקה. ההיתר ניתן לפי הקריטריונים והנהלים שקבעו שירותי התעסוקה, ומעסיק המחזיק בידיו היתר עבודה, בנוסף לאישור ביטחוני (בכפוף לדרישות הביטחוניות השונות), יכול להעסיק עובד פלסטיני.

השלבים לקבלת אשרות והיתרים בענפי התעסוקה השונים

א. קבלת היתרי עבודה לפלסטינים בתחום הבניין:

  1. על המעסיק לפתוח תיק ברשות האוכלוסין בלשכה לשירות מעסיקים.
  2. המעסיק מגיש ללשכה בקשה לקבלת היתר העסקת עובד פלסטיני.
  3. המעסיק שולח מסמך להזמנת עובדים פלשתינים ומקבל עבורם רישיון עבודה בארץ.
  4. המעסיק נדרש לדווח בכול חודש על שכרם של עובדים אלה למת״ש (מדור תשלומים) בלשכה לשירות מעסיקים.
  5. המעסיק חייב לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי (כאשר חלק מהתשלום ינוכה משכרו של העובד).

ב. קבלת היתרי עבודה לפלסטינים בתחום החקלאות:

בשנת 2019 אושרה מכסה קבוע של עובדים פלסטינים בחקלאות, אשר עומדת על 6,650 היתרים. בנוסף, קיימת מכסה עונתית שמאפשרת להקצות כמות של 12,550 היתרים נוספים. משרד החקלאות הוא הגוף המטפל בפניות של החקלאים המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים, ובקליטתם בעבודה. מדובר הן על עובדים קבועים והן על עובדים עונתיים. כאשר חקלאי מבקש להעסיק עובדים פלסטינים בחקלאות, עליו לפנות למחוז של משרד החקלאות באזורו.

  • קבלת היתרי עבודה לפלסטינים בתחום, התעשייה, השירותים והמלונאות:
  1. המעסיק פותח תיק באחת הלשכות לשירות מעסיקים של רשות האוכלוסין.
  2. המעסיק מגיש בקשה לקבלת היתר העסקה של עובדים פלסטינים.
  3. המעסיק שולח מסמך להזמנת עובדים פלסטינים, ומקבל רישיון עבודה של עובדים אלה בישראל.
  4. המעסיק נדרש לדווח בכול חודש על שכרם של עובדים אלה למת״ש בלשכה לשירות מעסיקים.

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל בעקבות איחוד משפחות

עובד פלסטיני השוהה בארץ כדין במסגרת הליך איחוד משפחות, רשאי לעבוד אצל כל מעסיק. כלומר, הוא מקבל היתר עבודה שבו לא מופיע שם המעסיק או ענף התעסוקה הספציפי שבו הוא אמור לעבוד. בנוסף, המעסיק אינו חייב להעסיק עובד פלסטיני זה באמצעות מדור התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה. כאשר העובד הפלסטיני מתגורר בישראל, המעסיק לא חייב לקבל היתר להעסקתו ממדור התשלומים, והוא אינו מחויב גם בתשלום היטל השוואה בגין העסקתו. יחד עם זאת, עובד פלשתיני המתגורר בארץ במסגרת איחוד משפחות, נחשב כ׳עובד זר׳, ולכן חלות על המעסיק החובות החלים על עובדים זרים.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button