עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

חוב מנהלי והתיישנותו - מתי לעירייה אין אפשרות לגבות את החוב?

פירוט התנאים שבגינן איל לעירייה לגבות חוב מנהלי

כאשר מדובר בגביית חוב מנהלי גורם הזמן הוא משמעותי. יש זמן שבו הוא הופך לקריטי. כמו על חובות רבים אחרים, גם עליו חל חוק ההתיישנות. בחלוף שבע שנים פוקע תוקפו של החוב ולא ניתן עוד לגבות אותו. דווקא משום שמדובר בנושא שחלים עליו חוקים והוא כרוך גם בדברים טכניים כגון מסמכים שאולי נשלחו ואולי לא, אולי נשלחו ולא הגיעו ליעדם

בכל מקרה שבו אתם מקבלים הודעה על גביית חוב ונראה לכם שיש לכם סיבות לערער אל תקפותו חשוב ומומלץ להתייעץ עם עורך דין מנהלי מומחה. לעירייה יש סמכות לגבות מכם חובות שונים כגון ארנונה, דוחות חנייה, אגרות שונות, לרבות היטלי השבחה, אבל, כאמור, חשוב לבדוק ולוודא האם בסמכותה של העירייה לגבות חוב בהינתן תקופת זמן מספיקה כדי להחיל עליו את חזקת ההתיישנות.

חוב מנהלי

כאשר חוב מנהלי תופח ומאמיר

חוב שאינו משולם במועדו צובר ריבית. כאשר העירייה אינה נוקטת הליכי גבייה אקטיביים בתקופה העולה על שבע שנים, אין בסמכותה לגבות את החוב שנחשב לחוב אבוד. על העירייה יהיה להוכיח כי היא נקטה, אם בכלל ואם וכאשר, הליכי גבייה אקטיביים, כגון שליחות התראות, תזכורות ודרישות לתשלום החוב. אם תוכיח כי עשתה כן, לא תחול התיישנות על החוב.

לעירייה אין אפשרות לגבות חוב מנהלי גם אם הטילה עיקולים על חשבון הבנק של בעל החוק או אל רכושו במידה שהיא לא פעלה במשך זמן זה לגביית החוב הכספי. במקרה כזה לבעל החוב ניתנת אפשרות לטעון, במסגרת עתירה מנהלית, כי חוק ההתיישנות חל על החוב.

חובת ההוכחה

מחלוקת עם העירייה עלולה להתגלע בשל סיבות טכניות כגון אי הגעת התראה שנשלחה למנען מאחר שהוא החליף את כתובתו ( האם דיווח או לא דיווח? גם סוגייה זו עשויה להתברר במסגרת מאבק בין העירייה לבין בעל חובו כלפיה). אין ספק כי עורך דין המתמחה בנושא החובות המוניציפאליים עשוי לסייע למרשו לבסס טענה בגין אי חוקיותה של גבייה שמתבצעת בחלוף שבע שנים, מבלי שהעירייה הוכיחה כי נקטה שורה של פעילויות גבייה, אקטיביות ו/או פאסיביות, לגבייתו הלכה למעשה של החוב. כאשר חובת ההוכחה על נקיטת פעולות שונות לגביית החוב בתוך שבע השנים, עליה להצטייד בעורך דין שיסייע לה להוכיח זאת.

חוב מנהלי השריר וקיים של תושב רשות מקומית כל-פי העירייה עשוי להידון במסגרת ערכאה משפטית, אולם חשוב למצות כל סיכוי להסדירו מבלי להיזקק לה. תשלום חובות במועדם הוא ודאי דרך למניעת מצבים, שבהם יושקע מאמץ להוכיח כי עירייה אינה רשאית לגבות חוב שפג תוקפו.

על העיריות להיות מודעות לקיומו של חוק ההתיישנות ולמשמעותו לגביהן. מכאן נובעת חשיבות המעקב, הפיקוח והבקרה על אופן גביית החובות של העירייה מהתושבים.

לכתובות נוספות בתחומים של דיני העבודה תוכלו לעבור ללשונית "מאמרים". במידה ואתם זקוקים לשירותיו של עורך דין דיני עבודה מומחה, אנא צרו איתנו קשר דרך לשונית "צור קשר".

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button