עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

זכויות עובדים זרים בארץ - כל מה שצריך לדעת

מה שעבורנו נדמה כדבר אלמנטרי ובסיסי, הרי שהוא איננו כה מובן מאליו עבור מבקרים זרים בישראל, זאת כיאה לכל מדינה המקנה זכויות נוספות לתושביה מכוח אזרחותם. כיצד הדבר בא לידי ביטוי באשר לנושא זכויות עובדים זרים המתפרנסים בישראל? נכון לכתיבת שורות אלו, מועסקים במחזותינו כ-100 אלף עובדים זרים. מרביתם עוסקים בתחום החקלאות או בתחום הסיעוד תוך סיוע לקשישים ולאוכלוסייה בעלת מוגבלויות.

יש לציין שעל אף הגדרתם כעובדים זרים המבדילה אותם מעובדים אזרחי ישראל, הרי שתנאי העסקתם זהים במרביתם לשכירים ישראלים. נוסף על כך, לאור מעמדם השונה ממבקר לצרכי תיירות לשם הדוגמה, הרי שעובדים זרים זכאים גם לזכויות נוספות למען שהייה נוחה לכל אורך תקופת עבודתם.

זכויות עובדים זרים בעבודה

עובד זר בישראל זכאי לשכר ולתנאים סוציאליים נלווים שאינם מבדילים בינו לבין עובד ישראלי תוכלו ללמוד על זכויות העובד עם עו"ד לוטם מסיקה.

כך נכון הדבר באשר לזכאות לשכר מינימום, פידיון ימי חופשה, ביטוח רפואי, הפרשות מעסיק והפרשות מן השכר.

באשר לחופשתו השנתית של העובד הרי שימי החופשה נגזרים מוותק עבודתו של הפועל הזר. ב-5 השנים הראשונות לעבודתו, זכאי העובד ל-16 יום בשנה. בשנה השישית לעבודתו, יהא העובד הזר זכאי ל-18 ימים, בשנה השביעית ל-21 יום והחל משנתו השמינית יקבל העובד יום חופש נוסף למימוש.

ניתן להגיע עד ל-28 ימי חופשה למימוש.

 

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

עובדים זרים בישראל זכאים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות מטעם מדינת ישראל.

עם זאת, חשוב לציין כי זכויות עובדים זרים מותנית במצבם המשפטי, וכי ההגירה מוכרחה להיעשות באופן חוקי ומסודר אל מול כלל הרשויות הרלוונטיות. נושא שכזה, מוטב יהא שיוסדר בליוויו של עורך דין משרד הפנים אשר יפעל למען הסדרת מעמדו של העובד, והדרכתו באשר לזכויותיו ואופן מימושן.

כך נכון הדבר גם באשר לביטוח תאונות עבודה לו זכאים עובדים זרים מכוח חוק ביטוח לאומי.

שיוויון בטיפול רפואי

על-פי חוק השוויון בטיפול, חל איסור בתכלית האיסור על הפרדת אופיו של הטיפול הרפואי בין עובדים זרים לבין עובדים שכירים ישראלים.

יצוין ויודגש כי על המעסיק של העובד הזר, חלה החובה לרכוש עבור העובד ביטוח בריאות פרטי. מעסיק אשר יתעלם מחוק זה, מבע עבירה על החוק, והדבר מעמיד אותו בפני ענישה כבדה הכוללת קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר בפועל במקרים מסוימים.

על המעסיק לרכוש את פוליסת הבריאות מכספו שלו, תוך שבאפשרותו לנכות חלק משכר העובד כחלק מן התשלום החודשי בעבור ביטוח הבריאות.

זכויות ילדי העובדים הזרים

לצד עובדים זרים המגיעים ביחידים למען פרנסת משפחתם שנותרה במדינת האם, הרי שישנם גם עובדים זרים רבים המגיעים יחד עם בני משפחתם. כמו-כן, חלק מן העובדים הזרים מקיימים יחסים רומנטיים וממסדים את קשריהם בישראל.

באשר לילדי העובדים הזרים, הרי שעל כל ילד, ישראלי או ילד שנולד לעובד זר, מוטל החוק לחינוך חובה.

חוק חינוך חובה לילדי זרים חל על כל ילד שגילו הינו 3 ומעלה, והוא שוהה בישראל למעלה מ-3 חודשים. בהתאם לתנאים אלו, זכאי ילדו של העובד הזר ללמוד במוסדות משרד החינוך.

יש לציין כי גם אם הסטטוס המשפטי של הוריו הינו סבוך, חלקי או מצריך הסדרה נוספת, הרי שאין הדבר מבטל את חוק זה, והילד עודנו זכאי לחינוך.

לסיכום

מסקירה קצרה זו, ניתן לראות כי ישנן שלל זכויות המגיעות לעובדים זרים מכוח התחיקות הנהוגות במדינת ישראל.

עם זאת, קצרה היריעה מלפרט ולמנות את כלל הזכויות, וכן מלהתייחס לנושאים סבוכים, פרטניים ואישיים; זאת כיוון שכל מקרה הוא לגופו.

בכל שאלה והתייעצות, מומלץ לפנות אל עורך דין משרד הפנים אשר ילווה את העובד הזר, ויבטיח את מיצוי מלוא זכויותיו.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button