עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

העסקת עובדים זרים - חשוב לדעת

המשמעויות של העסקת עובדים זרים בארץ

העסקת עובדים זרים היא סוגייה שעולה תכופות לדיון בעיקר בהקשרים שליליים ואף פליליים: הפרת זכויות, עושק, ניצול, גזל, מרמה, תאונות עבודה ואף עבירות מין. כאשר דנים אודות זכויות העובד נתפסים העובדים הזרים כמי שמצויים בתחתית שרשרת המזון התעסוקתית. גם במקרים מובהקים של ניצול וגזל אין להם כסף לשלם את שכר הטרחה של עורך דין דיני עבודה המומחה לתחום.

העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים מחייבת את מעסיקיהם לשמור על כל זכויותיהם כאנשים עובדים, המגיעות להם כדין על פי חוק עובדים זרים שהתקבל בשנת 1991 ובתקנות עובדים זרים שתוקנו בשנת 2000. הבסיס החוקי להעסקה לא תמיד (בלשון המעטה) נשמר.

חולשתם ונחיתותם של עובדים זרים היא מובנית. קל לנצל ולעשוק אותם. קל לרמות אותם ולגזול מהם. על אף קיומם של גופים תומכים ומסייעים, כגון 'קו לעובד הזר', יש עובדים רבים שאינם מודעים לזכויות המוקנות להם כחוק. אי ידיעת השפה אף היא אחד הגורמים למצבם הנחות של העובדים הזרים.

העסקת עובדים זרים מחייבת את מעסיקיהם להסדיר את העסקתם גם ואולי בעיקר מבחינה בטיחותית ובריאותית. זכותם לדרוש מהעובדים אישור המעיד על מצבם הרפואי. חשוב לוודא כי לעובד יש רשיון עבודה. חשוב ביותר להתקשר עם חוזה עבודה, אשר חתימת העובד עליו תותנה בהבנתו המלאה את משמעות כל סעיפיו. לא אחת עשויים מעסיקים להידרש אף הם לשירות עורכי דין העוסקים בתחום ייצוג מעסיקים מול העובדים.

מה חשוב לדעת בנושא העסקת עובדים זרים?

1. לכונן יחסי עובד מעביד מעוגנים בחוזה עבודה מפורט, שבו יופיעו, בין השער, מועד התשלום, ניכויים כחוק, מספר שעות העבודה, מספר ימי המנוחה, חופשות, זכות היעדרות בתשלום. כל אלה יעוגנו בהסכם העבודה החוזי המחייב.

2. חובת המעסיק להסדיר ביטוח רפואי לכל תקופת העסקתו.

3. חובת המעסיק לדאוג למגורי ולתנאי בטיחות ותברואה נאותים.

העסקת עובדים זרים שבה לא מתקיימים סעיפי החוזה או, גרוע מזה, העסקתו ללא חוזה מחייב עלולה להוות סיבה להרשעה ולהטלת עונש. דווקא בשל יחס פוגעני כלפי עובדים זרים, כפי שעדים לו כל מי שחשופים למידע באמצעי התקשורת, חשוב ליידע לא רק את העובדים על אודות הזכויות המגיעות להם אלא בעיקר את מעסיקיהם, אשר עליהם מוטלות האחריות והחובה לוודא כי זכויותיהם של העובדים אצלם ימולאו בקפידה.

הניסיון המר מלמד, כי עובדים זרים מהווים חלק ניכר מנפגעי תאונות עבודה, וזאת בשל רשלנות- לא אחת מופקרת ואף פושעת- של מעסיקיהם, אשר לא נקטו אמצעי זהירות וביטחון נדרשים והותירו את העובדים חשופים לסיכונים הפוטנציאליים השונים, אשר די במימוש אחד מהם לגרום תוצאה אסונית.

על מנת לצמצם ניצול עובדים זרים צריך לחייב מעסיקים להתוודע אל החוקים ולאכוף עליהם את חובת הציות להם והנהיגה על פיהם.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button