עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

הזכות לפרטיות במקום העבודה – זכות שאינה ידועה לרבים

הזכות לפרטיות במקום העבודה - מה זה אומר?

כחלק מתנאי העסקתו של כל עובד במסגרת משלח ידו, זכאי האחרון להבטחת מספר תנאי סף אשר הוגדרו לו מטעם המחוקק על מנת להבטיח כי כלל האקלים התעסוקתי בישראל יתקיים לאשורו ובאופן אשר מאפשר לעובדים לשמור על זכויותיהם הבסיסיות כאשר בראשם ניצבת הזכות לפרטיות.

כמו כן, מדובר בזכות אשר עובדים רבים אינם מודעים לאופן בו היא מופרת, וכיצד או באיזה אופן עליהם להגיב לאור הפרתה, כאשר מדובר בהפרה אשר חוזרת ונשנית במספר משלחי יד מגוונים ורבים בישראל.

האופן בו הזכות לפרטיות מופרת

זאת ועוד, כי אף על פי שקיימת תמימות דעים הן בין מעסיקים והן בין עובדים כי לכל עובד קיימת הזכות להבטחת פרטיותו האישית באופן שאינו משתמע ל- 2 פנים, עובדים רבים לוקים בחסר בעת השעה להבחין ולהגיב אל מול הפרת פרטיות, כאשר מרבית העובדים אינם מודעים כלל כי הופרה זכותם מלכתחילה.

כלומר, כאשר מעסיק מבצע צעדים כדוגמת התקנת מצלמות אבטחה מבלי יידועם של עובדיו, כמו גם כאשר הוא מבצע ניטור של מכשירי הסלולר שברשותם או של רכב החברה שניתן להם דרך איתוראן, עובדים רבים אינם מודעים כי פעולות אלו למעשה אינן חוקיות ומהוות הפרה בוטה של זכותם לפרטיות. עורך דין דיני עבודה יוכל לעזור בכך לו הייתה מתבקשת עזרתו. אך, זהו, כאמור לא נושא שמוכר לידי כולם, והזכויות נפגעות מבלי לדעת.

צעדים אשר עלולים לפגוע בפרטיות העובדים – שינוי חוזה ההעסקה

זאת ועוד, כי למרות ששמורה למעסיק הזכות לבצע צעדים אשר נועדו להבטיח את בטחון העסק, כלומר כדוגמת התקנת מצלמות אבטחה, כל צעד שכזה אשר בא על חשבון זכות עובדיו לפרטיות מחייב את המעסיק ליידע ולעדכן את עובדיו על אשר אירע.

הסיבה לכך היא שעצם שינוי במדיניות הפרטיות של מקום עבודה מהווה למעשה שינוי בחוזה ההעסקה שקיים לאותם עובדים, כאשר לנוכח זאת הם רשאים להפסיק את עבודתם במקום עבודתם, כמו גם כי אי עדכונם עלול להוות עילה להגשת תביעה כנגד אותו מעסיק, אשר למעשה פלש וחדר לפרטיות עובדיו מבלי יידועם על אשר עתיד להתרחש ומבלי לאפשר להם להגיב אודות כך.

תביעות על רקע דיני עבודה – רק באמצעות עורך דין ייעודי

זאת ועוד, כי גם בעת הצורך לקיים דרישת דין אל מול מעסיק שהפר את זכויות עובדיו בכלל וזכותם לפרטיות בפרט, עובדים רבים נוטים להיעזר בשירותיהם של עורכי דין אשר אינם בקיאים ו/או מנוסים בכלל החידודים והתקנות הנלוות לדיני עבודה.

הדבר למעשה מותיר עובדים רבים ככאלו אשר תהליך מיצוי הדין שלהם אל מול מעסיקם לוקה בחסר, כאשר הם זוכים להישגים מועטים או פחותים מאשר יכלו לקבל אילו היו נעזרים באיש מקצוע ייעודי. רוצה לומר, כפי שכאשר קיימת לחייל סוגייה משפטית במסגרת שירותו הוא צפוי להיעזר בשירותיו של עורך דין צבאי, כך רצוי ומומלץ לקיים התייעצות ושיח מקצועי עם עורך דין דיני עבודה כאשר עלה הצורך בכך – קרי כאשר הופרה אחת מזכויות התעסוקה אשר קיימות לכל עובד במדינת ישראל.

 

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button