עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

הגשת הצעה למכרז – איך זה עובד?

כיצד מגישים הצעה למכרז באמצעות עורך דין

מרבית העסקים במדינת ישראל, רובם ככולם, פועלים בסביבה תחרותית קשה ונוקשה ולכן נדרשים הם למכור את תוצרתם כמעט בכל דרך אפשרית, חוקית ומתאימה. בעניין זה ניתן להבחין כיום במספר דרכי פעולה ועבודה עיקריות וביניהן שיווק וקידום מכירות, קביעת פגישות עסקיות, משאים ומתנים, הגשת הצעות מחיר וכו'. דרך אחרת הינה באמצעות מילוי והגשת הצעה למכרז לגופים ממשלתיים, מוסדיים, תאגידים, חברות ענק ציבוריות ואחרים.

הצעה למכרז

כל גוף מסודר אשר מבקש הצעות מחיר בעבור עבודה /ואו שירות כלשהו באמצעות מכרז, עושה זאת על פי כללים מעט שונים כאשר העיקרון המשותף לכל הוא עיקרון השוויון בהתמודדות. עקרון חשוב זה עוסק בתנאים להגשה הבקשות ונשמר גם בעת פתיחת הצעה למכרז שנדרש להיעשות תחת בקרה ופיקוח מתאים. חוק שוויון ההזדמנויות מוכר גם בתחום דיני העבודה ועל כך כל עו"ד דיני עבודה יכול לתת לכם הסבר מעמיק בנושא.

התקנות המרכזיות

כל גוף ממשלתי או מוסדי בישראל מחויב לתקנות חובת המכרזים הממשלתית שפרסמו ברשומות והוא אינו יכול לסטות מהן לאחר פרסומן. ישנם מספר פרמטרים מרכזיים לפיהם נערכים מכרזים וביניהם שיטות פרסום המכרז, היקף עבודה מוערך, ערבויות כספיות נדרשות, סכומי רכישת מכרז, תנאי סף להשתתפות, הקמת וועדת מכרזים, פתיחת מכרז וכו' - יוצא איפה, שכל הליך מורכב הזה חייב להתנהל על פי נוהל מסודר ומובנה. בנוסף, קיים צורך בסיסי שכל משתתף במכרז יפעל בדיוק לפי ההנחיות ולא יסטה מהן. כל תקלה שמקורה בהתנהלות לא תקינה של עורך המכרז או האחראי על ביצועו יכול לגרום להגשת ערעור על המכרז, חלקו, או תוצאותיו. מעבר לכך, עורך דין יכול לייעץ, כבר בשלב כזה, לגבי החוזה העתידי שאמור להיחתם ולגבי תנאי סף.

התקלות האפשריות...

תקלות עלולות לקרות כל העת בכל הנוגע למכרזים וכדאי לשים אליהן לב בכל שלב אפשרי, למעשה כבר בשלב פרסום המכרז ניתן לעיתים להלין על תנאי הסף ואופן הפרסום כאשר לעיתים נקבעים תנאי סף דרקוניים - כלומר מקרה של פרסום מכרז קטן בהיקפו אבל האפשרות להשתתפות ניתנת רק לחברות בהיקפי עבודה גדולים או פרסום הצעה למכרז באמצעי תקשורת זניחים כמו מקומונים בלבד ולא בתפוצה ארצית וכו'. משתתף פוטנציאלי יכול לטעון באמצעות עורך דינו כי מדובר בהפליה לרעה של מתמודדים אפשריים.

בעת פתיחת תוצאות המכרז עלולות לצוץ בעיות שנובעות מאי הגשת טפסים או הגשתם בצורה לא נכונה; במקרים בהם לא מוגשת ערבות כספית או שהיא מוגשת שלא לפי ההנחיות ניתן לפסול מועמד. במקרים חמורים פחות ניתן למועמד לספק מסמכים חסרים והטעות נתפסת כחוסר תשומת לב או כטעות אנוש שאיננה קריטית. קיימים מקרים, בהם נמסרה עבודה לזוכה אשר לא עמד בתנאי הסף או לזוכה שהגיש הצעה יקרה יותר ולא לפי תנאי המכרז.

במקרים כאלו ואחרים, מומלץ להסתייע בשירותיו של עו"ד המתמחה בהגשת הצעות למכרזים בכל שלב נדרשעורך הדין יכול לבקש עצירה ו/או פסילת כל המכרז, פסילת זוכה וכדומה באמצעות פנייה רשמית מסודרת לוועדה. במידת הצורך ניתן לפנות לבית משפט במטרה לבקש סעד עבור הלקוח.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
שליחת הודעה
Call Now Button