עו"ד מסיקה לוטם – עו"ד דיני עבודה

איבדתם את כושר העבודה – מה מגיע לכם?

כאשר רוב האנשים נכנסים למעגל העבודה ומתחילים קריירה בגיל צעיר, הם בדרך כלל מתכננים לצאת ממנו בגיל הפרישה הקבוע בחוק. אלא שלחיים יש תכניות משלהם, ולעיתים אותם אנשים עוברים חוויות לא נעימותחלקן מסתיימות לעיתים באובדן כושר עבודה. הוא יכול לנבוע מתאונה או מחלה, אבל כך או כך האדם נאלץ בעל כורחו להפסיק לעבוד באופן חלקי או מלא.

מי שאיבד את כושר העבודה שלו באופן חלקי, יתכן ויוכל להמשיך לעבוד בעבודה אחרתאולם גם אז בדרך כלל מדובר בהיקף משרה נמוך יותר מאשר לפני אובדן כושר העבודה; יחד עם מי שאיבד את כושר העבודה באופן מלא ואינו יכול לעבוד כלל, אותם אנשים עשויים להרגיש שיכולתם להתפרנס בכבוד אבדה לבלי שוב ורמת החיים שלהם עשויה לרדת באופן משמעותי.

זו הסיבה בעטיה חברות ביטוח רבות מציעות ביטוחים למקרה של אובדן כושר עבודה.

איבוד כושר העבודה

אובדן כושר עבודה מלא

מבוטח אשר איבד לפחות 75% מכושר העבודה שלו, דהיינו מיכולתו לעסוק בעבודתו או בעיסוק סביר אחר לפי השכלתו, הכשרתו וניסיונו המקצועי לתקופה אשר עולה על תקופת המתנה מסוימת שנקבעת על פי תנאי הפוליסה, מוגדר כבלתי כשיר לעבודה באופן מוחלט.

אובדן כושר עבודה חלקי

מבוטח שמוגדר כאדם שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי הוא מי שאינו יכול להמשיך לעסוק במקצועו באופן כזה שהפגיעה ביכולת ההשתכרות שלו היא בין 25% ל-75%.

בפוליסות ביטוח מסוימות קיימת אבחנה בין אובדן כושר עבודה מלא שלאחריו המצב השתפר והפך לאובדן כושר עבודה חלקי, לבין מצבים בהם המבוטח הגיע באופן מיידי למצב של אובדן כושר עבודה חלקי – אולם באופן כללי חברות הביטוח אמורות להתייחס באופן דומה לשני המצבים.

קבלת קצבה חודשית מחברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה

במקרה בו מבוטח איבד את כושר עבודתו ונמצא זכאי לקבלת פיצוי מחברת הביטוח, הוא יקבל קצבה חודשית עד שיקרה אחד מן הבאים:

  • עד שהמבוטח יחלים או ישוב לעבודתו
  • עד שהמבוטח ילך לעולמו
  • עד תום תקופת הביטוח כפי שנקבעה בתנאי הפוליסה
  • עד תום שנת הביטוח שבה המבוטח מגיע לגיל פרישה

כיצד מגישים תביעת ביטוח?

על מנת לתבוע את חברת הביטוח יד להמציא תעודות מחלה אשר ניתנו למבוטח על ידי רופאיו או על ידי מומחה תעסוקתי. במקרה של חילוקי דעות, זכותה של חברת הביטוח להזמין רופא מומחה מטעמה.

לאחר מכן התביעה מוגשת לחברת הביטוח. יש לבצע את הפעולה הזו סמוך ככל האפשר לאירוע בו התרחש אובדן כושר העבודה (בין אם בשל תאונה או בשל מחלה), ולא יאוחר משלושה חודשים לאחריו.

חברת הביטוח רשאית לבחון את החומר המוצג בפניה ולבקש חומרים רפואיים נוספים בעת הצורך. במקרה בו התביעה נדחית על ידי חברת הביטוח, ניתן לפנות אל עורך דין אובדן כושר עבודה על מנת לבחון אפשרות להגשת תביעה משפטית.

לקבלת ייעוץ משפטי
054-957-5708
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!
סגירת תפריט
 
שליחת הודעה