חוקי עבודה

חוק דמי מחלה
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)

חוק שעות עבודה ומנוחה
פיטורים ופרישה
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
חוק חופשה שנתית
חוקי שכר
עבודת נשים
שוויון זכויות